Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
11/11/2015 nitazoxanide [en] nitazoxanide εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2015 Erika Christensen [en] Erika Christensen εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2015 Geoffrey Firmin [en] Geoffrey Firmin εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2015 membranophone [en] membranophone εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2015 Seena Owen [en] Seena Owen εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2015 David Storey [en] David Storey εκφώνηση 0 ψήφοι
09/12/2012 reality check [en] reality check εκφώνηση 0 ψήφοι
09/12/2012 ridic [en] ridic εκφώνηση 0 ψήφοι
09/12/2012 Thumbs down! [en] Thumbs down! εκφώνηση 0 ψήφοι
09/12/2012 Keep it real! [en] Keep it real! εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/12/2012 Common Sense [en] Common Sense εκφώνηση 0 ψήφοι
09/12/2012 no kidding [en] no kidding εκφώνηση 0 ψήφοι
09/12/2012 apotheosis [en] apotheosis εκφώνηση 1 ψήφοι
09/12/2012 assiduous [en] assiduous εκφώνηση 1 ψήφοι
09/12/2012 armamentarium [en] armamentarium εκφώνηση 0 ψήφοι
09/12/2012 axiomatic [en] axiomatic εκφώνηση 0 ψήφοι
09/12/2012 Pharrell Williams [en] Pharrell Williams εκφώνηση 0 ψήφοι
09/12/2012 Uncle Albert [en] Uncle Albert εκφώνηση 0 ψήφοι
09/12/2012 predicament [en] predicament εκφώνηση 1 ψήφοι
09/12/2012 Esmeralda [en] Esmeralda εκφώνηση 0 ψήφοι
09/12/2012 transivity [en] transivity εκφώνηση 0 ψήφοι
09/12/2012 Hinchinbrook [en] Hinchinbrook εκφώνηση 0 ψήφοι
09/12/2012 epigenetic [en] epigenetic εκφώνηση 0 ψήφοι
09/12/2012 vivu [en] vivu εκφώνηση 0 ψήφοι
09/12/2012 Lazarsfeld [en] Lazarsfeld εκφώνηση 0 ψήφοι
09/12/2012 Durrie [en] Durrie εκφώνηση 0 ψήφοι
09/12/2012 Vicky Isley [en] Vicky Isley εκφώνηση 0 ψήφοι
09/12/2012 organizes [en] organizes εκφώνηση 0 ψήφοι
09/12/2012 cross-dresser [en] cross-dresser εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2012 Brangelina [en] Brangelina εκφώνηση 0 ψήφοι