Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
16/06/2013 idrotten [sv] idrotten εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 hemlösheten [sv] hemlösheten εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 avgiftning [sv] avgiftning εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 sex [sv] sex εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 dilettant [sv] dilettant εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 Tore [sv] Tore εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 emeritus [sv] emeritus εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 artig [sv] artig εκφώνηση 1 ψήφοι
16/06/2013 vektor [sv] vektor εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 Andrejs Dunkels [sv] Andrejs Dunkels εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 självhjälp [sv] självhjälp εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 lönsamt [sv] lönsamt εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 smuggling [sv] smuggling εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 folkhälsan [sv] folkhälsan εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 föreningsnivå [sv] föreningsnivå εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 understrykas [sv] understrykas εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 idrottens [sv] idrottens εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 fritidsverksamhet [sv] fritidsverksamhet εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 sporter [sv] sporter εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 idrottsevenemang [sv] idrottsevenemang εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 besöksnäringen [sv] besöksnäringen εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 skilsmässor [sv] skilsmässor εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 familjepolitiken [sv] familjepolitiken εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 familjepolitiska [sv] familjepolitiska εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 föräldraansvaret [sv] föräldraansvaret εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 barnfamiljers [sv] barnfamiljers εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 grundförutsättningen [sv] grundförutsättningen εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 standardlösning [sv] standardlösning εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 jämställdhetsbonus [sv] jämställdhetsbonus εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2013 mammor [sv] mammor εκφώνηση 1 ψήφοι