Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
20/02/2012 Maurits [sv] Maurits εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2012 Hans-Olof [sv] Hans-Olof εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2012 George [sv] George εκφώνηση 1 ψήφοι
20/02/2012 Heinz [sv] Heinz εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2012 Reino [sv] Reino εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2012 Toivo [sv] Toivo εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2012 Mickael [sv] Mickael εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2012 Ellert [sv] Ellert εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2012 Levin [sv] Levin εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2011 angripas [sv] angripas εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2011 bekämpas [sv] bekämpas εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2011 tjänstemannadrivna [sv] tjänstemannadrivna εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2011 motsträvigt [sv] motsträvigt εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2011 implementeringen [sv] implementeringen εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2011 administratörer [sv] administratörer εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2011 strejkrätten [sv] strejkrätten εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2011 kollektivavtalsmodellen [sv] kollektivavtalsmodellen εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2011 hage [sv] hage εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2011 friluftsmuseum [sv] friluftsmuseum εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2011 inkomstkälla [sv] inkomstkälla εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2011 invigning [sv] invigning εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/05/2011 efterfölja [sv] efterfölja εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/05/2011 tillsvidareanställningar [sv] tillsvidareanställningar εκφώνηση 0 ψήφοι
25/05/2011 lagstöd [sv] lagstöd εκφώνηση 0 ψήφοι
25/05/2011 heltidsanställning [sv] heltidsanställning εκφώνηση 0 ψήφοι
25/05/2011 könsorättvisor [sv] könsorättvisor εκφώνηση 0 ψήφοι
25/05/2011 jämställdhetsfråga [sv] jämställdhetsfråga εκφώνηση 0 ψήφοι
25/05/2011 riksbanken [sv] riksbanken εκφώνηση 0 ψήφοι
25/05/2011 lönebildningen [sv] lönebildningen εκφώνηση 0 ψήφοι
25/05/2011 normalarbetstiden [sv] normalarbetstiden εκφώνηση 0 ψήφοι