Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
10/01/2010 извинилась [ru] извинилась εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 состоятельная [ru] состоятельная εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 ничтожными [ru] ничтожными εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 состоятельные [ru] состоятельные εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 преодолеть [ru] преодолеть εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 откололся [ru] откололся εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 сердитым [ru] сердитым εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 отняла [ru] отняла εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 побери [ru] побери εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 завела [ru] завела εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 перекупить [ru] перекупить εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 чушь [ru] чушь εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 несёшь [ru] несёшь εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 финансировать [ru] финансировать εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 предлагаешь [ru] предлагаешь εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 продолжай [ru] продолжай εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 жёстко [ru] жёстко εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 раскопками [ru] раскопками εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 подарке [ru] подарке εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 рассказав [ru] рассказав εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 разделил [ru] разделил εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 позволь [ru] позволь εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 салатом [ru] салатом εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 лезли [ru] лезли εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 возни [ru] возни εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 цыплятами [ru] цыплятами εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 прожить [ru] прожить εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 сумасшедшие [ru] сумасшедшие εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 буна [ru] буна εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2010 глупую [ru] глупую εκφώνηση 0 ψήφοι