Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
09/01/2010 использую [ru] использую εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 наизготовку [ru] наизготовку εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 выделялся [ru] выделялся εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 чётко [ru] чётко εκφώνηση -1 ψήφοι
09/01/2010 лунном [ru] лунном εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 встречались [ru] встречались εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 мигая [ru] мигая εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 совиные [ru] совиные εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 выветрились [ru] выветрились εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 подивился [ru] подивился εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 удрала [ru] удрала εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 наготове [ru] наготове εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 ружьём [ru] ружьём εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 розам [ru] розам εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 розовом [ru] розовом εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 курятнике [ru] курятнике εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 предсказывала [ru] предсказывала εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 холодной [ru] холодной εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 мокрой [ru] мокрой εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 крадущимся [ru] крадущимся εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 клумба [ru] клумба εκφώνηση -1 ψήφοι
09/01/2010 птичьи [ru] птичьи εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 пронзительные [ru] пронзительные εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 неистовые [ru] неистовые εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 неслись [ru] неслись εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 курятника [ru] курятника εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 лунного [ru] лунного εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 мягкости [ru] мягкости εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 золотая [ru] золотая εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2010 светла [ru] светла εκφώνηση 0 ψήφοι