Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
19/01/2010 sterno-cléido-mastoïdien [fr] sterno-cléido-mastoïdien εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 jumeaux [fr] jumeaux εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 crural [fr] crural εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 scalène [fr] scalène εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 masséter [fr] masséter εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 digastrique [fr] digastrique εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 Virginie [fr] Virginie εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 anconé [fr] anconé εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 carbonnieux [fr] carbonnieux εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 pruneau [fr] pruneau εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 Robert de la Fresnaye [fr] Robert de la Fresnaye εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
19/01/2010 Vignon [fr] Vignon εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
19/01/2010 abatage [fr] abatage εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 strasbourgeoise [fr] strasbourgeoise εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 abat-foin [fr] abat-foin εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 dégénéré [fr] dégénéré εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 abatée [fr] abatée εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 abatellement [fr] abatellement εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 abatture [fr] abatture εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 prune [fr] prune εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 Estelle Lezean [fr] Estelle Lezean εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 égalité [fr] égalité εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
19/01/2010 thulium [fr] thulium εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 fluor [fr] fluor εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 brome [fr] brome εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 iode [fr] iode εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 astate [fr] astate εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 ununseptium [fr] ununseptium εκφώνηση 0 ψήφοι
19/01/2010 phosphore [fr] phosphore εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
19/01/2010 tellure [fr] tellure εκφώνηση 0 ψήφοι