Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
21/01/2014 ingegnerizzare [it] ingegnerizzare εκφώνηση 1 ψήφοι
21/01/2014 ingenito [it] ingenito εκφώνηση 1 ψήφοι
21/01/2014 inintermediari [it] inintermediari εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2014 Pomeriggi Musicali [it] Pomeriggi Musicali εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 interfisso [it] interfisso εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 interfertilità [it] interfertilità εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 intimorimento [it] intimorimento εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 intraprendimento [it] intraprendimento εκφώνηση 1 ψήφοι
16/01/2014 intrasentire [it] intrasentire εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 invaditore [it] invaditore εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 ortognatica [it] ortognatica εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 invallarsi [it] invallarsi εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 ioglosso [it] ioglosso εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 zoonosi [it] zoonosi εκφώνηση 1 ψήφοι
16/01/2014 involgimento [it] involgimento εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 ipoalgesia [it] ipoalgesia εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 iodurare [it] iodurare εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 iodico [it] iodico εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 intrasferibilità [it] intrasferibilità εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 intramurario [it] intramurario εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 invitatorio [it] invitatorio εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 eugnazia [it] eugnazia εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 intabescenza [it] intabescenza εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 intravenoso [it] intravenoso εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 intrecciabile [it] intrecciabile εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 intrecciatura [it] intrecciatura εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 intrecciamento [it] intrecciamento εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 maggengo [it] maggengo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 interfecondità [it] interfecondità εκφώνηση 0 ψήφοι
16/01/2014 introgressione [it] introgressione εκφώνηση 0 ψήφοι