Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
23/05/2011 Harmonies du soir [fr] Harmonies du soir εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2011 coquille [fr] coquille εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
23/05/2011 イギリス軍 [ja] イギリス軍 εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2011 雷雨 [ja] 雷雨 εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2011 請け負う [ja] 請け負う εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2011 しかし [ja] しかし εκφώνηση 1 ψήφοι
22/05/2011 叔母さん [ja] 叔母さん εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2011 Lance [fr] Lance εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2011 États-Unis [fr] États-Unis εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2011 chine [fr] chine εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2011 Japon [fr] Japon εκφώνηση 1 ψήφοι
22/05/2011 Annie [fr] Annie εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2011 apparent [fr] apparent εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2011 applicable [fr] applicable εκφώνηση -1 ψήφοι
22/05/2011 appliqué [fr] appliqué εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2011 apprend [fr] apprend εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2011 apposition [fr] apposition εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2011 animateur [fr] animateur εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2011 nitotte [ja] nitotte εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2011 nous [fr] nous εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2011 俺様 [ja] 俺様 εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2011 明るい [ja] 明るい εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2011 appréciation [fr] appréciation εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2011 mousse [fr] mousse εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2011 apprêt [fr] apprêt εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2011 vous [fr] vous εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2011 il [fr] il εκφώνηση 1 ψήφοι
22/05/2011 Elle [fr] Elle εκφώνηση 7 ψήφοι Καλύτερες προφορές
22/05/2011 tu [fr] tu εκφώνηση -2 ψήφοι
22/05/2011 je [fr] je εκφώνηση -1 ψήφοι