Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
18/11/2012 Francophile [fr] Francophile εκφώνηση 0 ψήφοι
18/11/2012 le secteur [fr] le secteur εκφώνηση 0 ψήφοι
18/11/2012 Je dessine [fr] Je dessine εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/11/2012 dominant [fr] dominant εκφώνηση 0 ψήφοι
18/11/2012 cohabiter [fr] cohabiter εκφώνηση 0 ψήφοι
18/11/2012 Écouter [fr] Écouter εκφώνηση 4 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/11/2012 l'un des rares [fr] l'un des rares εκφώνηση 0 ψήφοι
18/11/2012 installer [fr] installer εκφώνηση 1 ψήφοι
16/11/2012 Marie-Adelaide de Savoie [fr] Marie-Adelaide de Savoie εκφώνηση 0 ψήφοι
13/11/2012 paranoïaque [fr] paranoïaque εκφώνηση 0 ψήφοι
13/11/2012 méfient [fr] méfient εκφώνηση 0 ψήφοι
13/11/2012 Jacqueline [fr] Jacqueline εκφώνηση 0 ψήφοι
13/11/2012 aulne [fr] aulne εκφώνηση -1 ψήφοι
13/11/2012 anacardier [fr] anacardier εκφώνηση 0 ψήφοι
13/11/2012 amandier [fr] amandier εκφώνηση 0 ψήφοι
13/11/2012 abricotier [fr] abricotier εκφώνηση 0 ψήφοι
13/11/2012 maraichage [fr] maraichage εκφώνηση 0 ψήφοι
13/11/2012 exact [fr] exact εκφώνηση 0 ψήφοι
13/11/2012 finage [fr] finage εκφώνηση 0 ψήφοι
13/11/2012 regardèrent [fr] regardèrent εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
13/11/2012 pyracantha [fr] pyracantha εκφώνηση 0 ψήφοι
01/11/2012 Parti communiste français [fr] Parti communiste français εκφώνηση 0 ψήφοι
01/11/2012 social-démocratie [fr] social-démocratie εκφώνηση 0 ψήφοι
01/11/2012 congrès du Globe [fr] congrès du Globe εκφώνηση 0 ψήφοι
01/11/2012 Louis Dubreuilh [fr] Louis Dubreuilh εκφώνηση 0 ψήφοι
01/11/2012 liqueur d'expédition [fr] liqueur d'expédition εκφώνηση 0 ψήφοι
01/11/2012 afrikaans [fr] afrikaans εκφώνηση 0 ψήφοι
01/11/2012 Patrick Apel-Muller [fr] Patrick Apel-Muller εκφώνηση 0 ψήφοι
01/11/2012 Jean-Emmanuel Ducoin [fr] Jean-Emmanuel Ducoin εκφώνηση 0 ψήφοι
01/11/2012 Martine Bulard [fr] Martine Bulard εκφώνηση 0 ψήφοι