Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
24/06/2019 James Redfield [en] James Redfield εκφώνηση 0 ψήφοι
24/06/2019 Joella [en] Joella εκφώνηση 0 ψήφοι
24/06/2019 iron-willed [en] iron-willed εκφώνηση 0 ψήφοι
24/06/2019 Joleen [en] Joleen εκφώνηση 0 ψήφοι
24/06/2019 electrolier [en] electrolier εκφώνηση 1 ψήφοι
24/06/2019 ingressing [en] ingressing εκφώνηση 0 ψήφοι
24/06/2019 fevers [en] fevers εκφώνηση 0 ψήφοι
19/06/2019 Planimeter [en] Planimeter εκφώνηση 0 ψήφοι
19/06/2019 disrate [en] disrate εκφώνηση 0 ψήφοι
19/06/2019 gadding [en] gadding εκφώνηση 0 ψήφοι
19/06/2019 provirus [en] provirus εκφώνηση 0 ψήφοι
19/06/2019 cowpat [en] cowpat εκφώνηση 0 ψήφοι
19/06/2019 houseguest [en] houseguest εκφώνηση 1 ψήφοι
19/06/2019 gloppier [en] gloppier εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2019 aquavit [en] aquavit εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2019 japanifornia [en] japanifornia εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2019 Bertrand [en] Bertrand εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2019 orientability [en] orientability εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2019 bucket-fed [en] bucket-fed εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2019 deallocated [en] deallocated εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2019 superscribe [en] superscribe εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2019 frypan [en] frypan εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2019 driveling [en] driveling εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2019 non-martial [en] non-martial εκφώνηση 0 ψήφοι
18/06/2019 shampoos [en] shampoos εκφώνηση 1 ψήφοι
13/06/2019 Snootiness [en] Snootiness εκφώνηση 0 ψήφοι
13/06/2019 non-discretionary [en] non-discretionary εκφώνηση 1 ψήφοι
13/06/2019 reuseability [en] reuseability εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2019 pre-commissioning [en] pre-commissioning εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2019 service-minded [en] service-minded εκφώνηση 1 ψήφοι