Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
27/05/2013 فوت نامه [fa] فوت نامه εκφώνηση 0 ψήφοι
27/05/2013 کارت پایان خدمت [fa] کارت پایان خدمت εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 لَخت [fa] لَخت εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 ماهدشت [fa] ماهدشت εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 سغدی [fa] سغدی εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 هرمنوتیک [fa] هرمنوتیک εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 شهدخت [fa] شهدخت εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 برتابیدن [fa] برتابیدن εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 تلألؤ [fa] تلألؤ εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 درخشش [fa] درخشش εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 نورانی [fa] نورانی εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 تابیدن [fa] تابیدن εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 منصوب کردن [fa] منصوب کردن εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 منقضی [fa] منقضی εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 انقضا [fa] انقضا εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 پلیس مهاجرت و گذرنامه [fa] پلیس مهاجرت و گذرنامه εκφώνηση 1 ψήφοι
26/05/2013 مهاجر [fa] مهاجر εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 زر و پر [fa] زر و پر εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 کانون پرورش فکری [fa] کانون پرورش فکری εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 باقر پرهام [fa] باقر پرهام εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 محمود طلوعی [fa] محمود طلوعی εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 سند گذاشتن [fa] سند گذاشتن εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 تعزیری [fa] تعزیری εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 توسعه یافتگی [fa] توسعه یافتگی εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 توسعه نیافتگی [fa] توسعه نیافتگی εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 حافظ قرآن [fa] حافظ قرآن εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 تأدیبگاه [fa] تأدیبگاه εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 ملایمت [fa] ملایمت εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 شرخر [fa] شرخر εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2013 ملامت کردن [fa] ملامت کردن εκφώνηση 0 ψήφοι