Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Phrase Ακούστε Ψήφοι
05/02/2011 носовой взрыв [ru] носовой взрыв εκφώνηση 0 ψήφοι
03/07/2010 кесарево сечение [ru] кесарево сечение εκφώνηση 1 ψήφοι
23/06/2010 бульварный роман [ru] бульварный роман εκφώνηση 0 ψήφοι
23/06/2010 вести переговоры [ru] вести переговоры εκφώνηση 0 ψήφοι
23/06/2010 линия электропередачи [ru] линия электропередачи εκφώνηση 0 ψήφοι
23/06/2010 братья и сёстры [ru] братья и сёстры εκφώνηση 0 ψήφοι
13/06/2010 степень окисления [ru] степень окисления εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2010 Иртышский проезд [ru] Иртышский проезд εκφώνηση 0 ψήφοι
30/05/2010 Отчаянные домохозяйки [ru] Отчаянные домохозяйки εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 на слух [ru] на слух εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 при всех [ru] при всех εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 в сущности [ru] в сущности εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 не только [ru] не только εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 вслед за [ru] вслед за εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 с помощью [ru] с помощью εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 а затем [ru] а затем εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 а также [ru] а также εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 не бойся [ru] не бойся εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 о том [ru] о том εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2010 с каждым [ru] с каждым εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2010 иметь место [ru] иметь место εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2010 большой козодой [ru] большой козодой εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2010 конёк Годлевского [ru] конёк Годлевского εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2010 овсянка обыкновенная [ru] овсянка обыкновенная εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2010 орёл степной [ru] орёл степной εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2010 певчий дрозд [ru] певчий дрозд εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2010 солончаковый жаворонок [ru] солончаковый жаворонок εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2010 степная пустельга [ru] степная пустельга εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2010 стриж чёрный [ru] стриж чёрный εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2010 японский перепел [ru] японский перепел εκφώνηση 0 ψήφοι