Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
12/02/2011 снизывать [ru] снизывать εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 мангль [ru] мангль εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 проделывать [ru] проделывать εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
12/02/2011 палеоазиат [ru] палеоазиат εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 проделка [ru] проделка εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 рыбоходный [ru] рыбоходный εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 Липинский [ru] Липинский εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 вырубать [ru] вырубать εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 снегирёк [ru] снегирёк εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 разрыхляться [ru] разрыхляться εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 кайманы [ru] кайманы εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 Лещинский [ru] Лещинский εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 снискать [ru] снискать εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 камнедробление [ru] камнедробление εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 камнесечение [ru] камнесечение εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 Василий Фёдорович Линденбаум [ru] Василий Фёдорович Линденбаум εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 Андор Арнольдович Лилиенталь [ru] Андор Арнольдович Лилиенталь εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 курчавинка [ru] курчавинка εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 сизоворонковые [ru] сизоворонковые εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 Юрий Линник [ru] Юрий Линник εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 Лещёв [ru] Лещёв εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 синодный [ru] синодный εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 синодик [ru] синодик εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 синодический [ru] синодический εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 синологический [ru] синологический εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 синодский [ru] синодский εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 синология [ru] синология εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 Фадеевич [ru] Фадеевич εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 Фадеевна [ru] Фадеевна εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 Фаддеевна [ru] Фаддеевна εκφώνηση 0 ψήφοι