Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
12/02/2011 Федосовна [ru] Федосовна εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 Федосиевна [ru] Федосиевна εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 Федосьевна [ru] Федосьевна εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 Федуловна [ru] Федуловна εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 этнонимия [ru] этнонимия εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 таскание [ru] таскание εκφώνηση 0 ψήφοι
12/02/2011 непредусмотренный [ru] непредусмотренный εκφώνηση 0 ψήφοι
05/02/2011 разновидность [ru] разновидность εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/02/2011 оттянутый [ru] оттянутый εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/02/2011 лабиализованный [ru] лабиализованный εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/02/2011 лабиализированный [ru] лабиализированный εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/02/2011 округленный [ru] округленный εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/02/2011 дифтонг [ru] дифтонг εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/02/2011 губно-губной [ru] губно-губной εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/02/2011 трифтонг [ru] трифтонг εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/02/2011 аспирация [ru] аспирация εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/02/2011 заднеязычный [ru] заднеязычный εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/02/2011 смычный [ru] смычный εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/02/2011 сонант [ru] сонант εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/02/2011 апикально-альвеолярный [ru] апикально-альвеолярный εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/02/2011 фарингальный [ru] фарингальный εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/02/2011 палатализация [ru] палатализация εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/02/2011 аффриката [ru] аффриката εκφώνηση 0 ψήφοι
05/02/2011 произнесение [ru] произнесение εκφώνηση 0 ψήφοι
05/02/2011 неоднородность [ru] неоднородность εκφώνηση 0 ψήφοι
05/02/2011 элизия [ru] элизия εκφώνηση 0 ψήφοι
05/02/2011 фрикативный [ru] фрикативный εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/02/2011 полудолгий [ru] полудолгий εκφώνηση 0 ψήφοι
05/02/2011 размыкание [ru] размыкание εκφώνηση 0 ψήφοι
05/02/2011 редукция [ru] редукция εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές