Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
05/02/2011 фрикативный [ru] фрикативный εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/02/2011 полудолгий [ru] полудолгий εκφώνηση 0 ψήφοι
05/02/2011 размыкание [ru] размыкание εκφώνηση 0 ψήφοι
05/02/2011 редукция [ru] редукция εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/02/2011 придыхание [ru] придыхание εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/09/2010 дружный [ru] дружный εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/09/2010 циничный [ru] циничный εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2010 шарлатанство [ru] шарлатанство εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2010 пускач [ru] пускач εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2010 пускание [ru] пускание εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2010 борение [ru] борение εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2010 бонмотист [ru] бонмотист εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/09/2010 бонмо [ru] бонмо εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/09/2010 бонитет [ru] бонитет εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2010 солодовня [ru] солодовня εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2010 циник [ru] циник εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2010 соложение [ru] соложение εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2010 солодиться [ru] солодиться εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2010 солодильный [ru] солодильный εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2010 солоделый [ru] солоделый εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/09/2010 солодильня [ru] солодильня εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2010 солодеть [ru] солодеть εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2010 чужестранка [ru] чужестранка εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2010 бондарь [ru] бондарь εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2010 футер [ru] футер εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2010 фуганочный [ru] фуганочный εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/09/2010 угодничание [ru] угодничание εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2010 фурьеристский [ru] фурьеристский εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2010 фурьерист [ru] фурьерист εκφώνηση 0 ψήφοι
04/09/2010 фурьеризм [ru] фурьеризм εκφώνηση 0 ψήφοι