Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
20/07/2010 мздоимство [ru] мздоимство εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2010 казнокрадство [ru] казнокрадство εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2010 казёнщина [ru] казёнщина εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2010 казнокрад [ru] казнокрад εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2010 очковать [ru] очковать εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2010 Сальвадора Альенде [ru] Сальвадора Альенде εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2010 бакланить [ru] бакланить εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2010 крутышка [ru] крутышка εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2010 обанкротиться [ru] обанкротиться εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2010 круть [ru] круть εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2010 побагровел [ru] побагровел εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2010 рассекать [ru] рассекать εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2010 Рахмановский (переулок) [ru] Рахмановский (переулок) εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2010 айда [ru] айда εκφώνηση 0 ψήφοι
03/07/2010 славяне [ru] славяне εκφώνηση 0 ψήφοι
03/07/2010 авансовый [ru] авансовый εκφώνηση 0 ψήφοι
03/07/2010 коронный [ru] коронный εκφώνηση 0 ψήφοι
03/07/2010 короновать [ru] короновать εκφώνηση 0 ψήφοι
03/07/2010 абстрагировать [ru] абстрагировать εκφώνηση 0 ψήφοι
03/07/2010 абстрагироваться [ru] абстрагироваться εκφώνηση 0 ψήφοι
03/07/2010 подмосковный [ru] подмосковный εκφώνηση 0 ψήφοι
03/07/2010 портняжка [ru] портняжка εκφώνηση 0 ψήφοι
03/07/2010 продуцент [ru] продуцент εκφώνηση 0 ψήφοι
03/07/2010 дратвенный [ru] дратвенный εκφώνηση 0 ψήφοι
03/07/2010 абстрагированный [ru] абстрагированный εκφώνηση 0 ψήφοι
03/07/2010 абстрактность [ru] абстрактность εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/07/2010 портной [ru] портной εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/07/2010 гэбэшник [ru] гэбэшник εκφώνηση 0 ψήφοι
03/07/2010 кагэбэшник [ru] кагэбэшник εκφώνηση 0 ψήφοι
03/07/2010 кагэбэшный [ru] кагэбэшный εκφώνηση 0 ψήφοι