Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
25/08/2018 gerenta [es] gerenta εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2018 el dedo de la mano [es] el dedo de la mano εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2018 cirujana [es] cirujana εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2018 la trabajadora de la construcción [es] la trabajadora de la construcción εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2018 el técnico informático [es] el técnico informático εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2018 la técnica informática [es] la técnica informática εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2018 la varilla de cortinas [es] la varilla de cortinas εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2018 la barra de cortinas [es] la barra de cortinas εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2018 el esquí de fondo [es] el esquí de fondo εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2018 el bote del bar [es] el bote del bar εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2018 la estación lluviosa [es] la estación lluviosa εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2018 trisecar [es] trisecar εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2018 trípol [es] trípol εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2018 desdoblamento de género [es] desdoblamento de género εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2018 Medias Rojas [es] Medias Rojas εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2018 antocianina [es] antocianina εκφώνηση 0 ψήφοι
03/07/2018 subordinantes [es] subordinantes εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2018 ¿Necesitas unos minutos? [es] ¿Necesitas unos minutos? εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2018 probando para ver [es] probando para ver εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2018 se abana [es] se abana εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2018 betametasona [es] betametasona εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2018 jet [es] jet εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2018 cuestiones generales [es] cuestiones generales εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2018 ¿Sigues interesado? [es] ¿Sigues interesado? εκφώνηση 1 ψήφοι
13/04/2018 desmentirse [es] desmentirse εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2018 gustaban [es] gustaban εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2018 165 [es] 165 εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2018 odiaban [es] odiaban εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2018 121 [es] 121 εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2018 amargamente [es] amargamente εκφώνηση 0 ψήφοι