Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
12/07/2017 montos pagaderos [es] montos pagaderos εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 investigación y desarrollo [es] investigación y desarrollo εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 espeto [es] espeto εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 inversión en existencias [es] inversión en existencias εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 presupuesto equilibrado [es] presupuesto equilibrado εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 impuestos indirectos [es] impuestos indirectos εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 cuentas por pagar [es] cuentas por pagar εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 deflactor del PIB [es] deflactor del PIB εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 flujo de caja [es] flujo de caja εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 caja generada [es] caja generada εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 cadena de descuento [es] cadena de descuento εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 patrimonio total [es] patrimonio total εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 papel clave [es] papel clave εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 área económica [es] área económica εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 cambio incremental [es] cambio incremental εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 ecologizar [es] ecologizar εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 Encuesta de Población Activa [es] Encuesta de Población Activa εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 costo de oportunidad [es] costo de oportunidad εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 presupuesto corriente [es] presupuesto corriente εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 presupuesto ordinario [es] presupuesto ordinario εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 consultora de gestión [es] consultora de gestión εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 asesoría gerencial [es] asesoría gerencial εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 hidrogel [es] hidrogel εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 banca en la sombra [es] banca en la sombra εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 gastos imprevistos [es] gastos imprevistos εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 nave industrial [es] nave industrial εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 entidad contable [es] entidad contable εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 a jornada completa [es] a jornada completa εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 a tiempo pleno [es] a tiempo pleno εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 hacienda publica [es] hacienda publica εκφώνηση 0 ψήφοι