Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
09/01/2017 enfrentados [es] enfrentados εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2017 el cuello del útero [es] el cuello del útero εκφώνηση 0 ψήφοι
09/01/2017 labios menores [es] labios menores εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2016 computable [es] computable εκφώνηση 1 ψήφοι
29/12/2016 tiende [es] tiende εκφώνηση 1 ψήφοι
29/12/2016 Mama Quilla [es] Mama Quilla εκφώνηση 1 ψήφοι
29/12/2016 odre de piel [es] odre de piel εκφώνηση 1 ψήφοι
28/12/2016 te toca a ti [es] te toca a ti εκφώνηση 0 ψήφοι
28/12/2016 has visto [es] has visto εκφώνηση 0 ψήφοι
28/12/2016 he salido [es] he salido εκφώνηση 0 ψήφοι
28/12/2016 Duodenario mistico [es] Duodenario mistico εκφώνηση 0 ψήφοι
28/12/2016 Dia de los bromas [es] Dia de los bromas εκφώνηση 0 ψήφοι
28/12/2016 Dia de los Reyes Magos [es] Dia de los Reyes Magos εκφώνηση 0 ψήφοι
28/12/2016 Gordo de Navidad [es] Gordo de Navidad εκφώνηση 0 ψήφοι
28/12/2016 confetti [es] confetti εκφώνηση 0 ψήφοι
28/12/2016 confite [es] confite εκφώνηση 0 ψήφοι
28/12/2016 mesa de fiesta [es] mesa de fiesta εκφώνηση 0 ψήφοι
28/12/2016 Flor de Navidad [es] Flor de Navidad εκφώνηση 0 ψήφοι
28/12/2016 llama a [es] llama a εκφώνηση 0 ψήφοι
28/12/2016 camotear [es] camotear εκφώνηση 0 ψήφοι
28/12/2016 ningún sitio [es] ningún sitio εκφώνηση 0 ψήφοι
28/12/2016 que sepas que [es] que sepas que εκφώνηση 0 ψήφοι
28/12/2016 llamar a [es] llamar a εκφώνηση 0 ψήφοι
28/12/2016 no hay nada [es] no hay nada εκφώνηση 0 ψήφοι
28/12/2016 perseguidos [es] perseguidos εκφώνηση 0 ψήφοι
28/12/2016 Me gusta patatas [es] Me gusta patatas εκφώνηση 0 ψήφοι
28/12/2016 conocerce [es] conocerce εκφώνηση 0 ψήφοι
28/12/2016 Boltaña [es] Boltaña εκφώνηση 0 ψήφοι
28/12/2016 asaltacunas [es] asaltacunas εκφώνηση 0 ψήφοι
27/12/2016 psicosis [es] psicosis εκφώνηση 1 ψήφοι