Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
10/08/2017 Bicarbonato de sodio [es] Bicarbonato de sodio εκφώνηση 0 ψήφοι
10/08/2017 Platos sucios [es] Platos sucios εκφώνηση 0 ψήφοι
10/08/2017 Cadena de restaurantes [es] Cadena de restaurantes εκφώνηση 0 ψήφοι
10/08/2017 Chino cantonés [es] Chino cantonés εκφώνηση 0 ψήφοι
10/08/2017 Chino mandarín [es] Chino mandarín εκφώνηση 0 ψήφοι
10/08/2017 Chino simplificado [es] Chino simplificado εκφώνηση 0 ψήφοι
10/08/2017 Chino tradicional [es] Chino tradicional εκφώνηση 0 ψήφοι
10/08/2017 Lengua viva [es] Lengua viva εκφώνηση 0 ψήφοι
10/08/2017 Wichi [es] Wichi εκφώνηση 0 ψήφοι
10/08/2017 Mar Chiquita [es] Mar Chiquita εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2017 no me molestes [es] no me molestes εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 montos pagaderos [es] montos pagaderos εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 investigación y desarrollo [es] investigación y desarrollo εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 espeto [es] espeto εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 inversión en existencias [es] inversión en existencias εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 presupuesto equilibrado [es] presupuesto equilibrado εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 impuestos indirectos [es] impuestos indirectos εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 cuentas por pagar [es] cuentas por pagar εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 deflactor del PIB [es] deflactor del PIB εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 flujo de caja [es] flujo de caja εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 caja generada [es] caja generada εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 cadena de descuento [es] cadena de descuento εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 patrimonio total [es] patrimonio total εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 papel clave [es] papel clave εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 área económica [es] área económica εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 cambio incremental [es] cambio incremental εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 ecologizar [es] ecologizar εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 Encuesta de Población Activa [es] Encuesta de Población Activa εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 costo de oportunidad [es] costo de oportunidad εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 presupuesto corriente [es] presupuesto corriente εκφώνηση 0 ψήφοι