Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
02/06/2018 se abana [es] se abana εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2018 betametasona [es] betametasona εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2018 jet [es] jet εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2018 cuestiones generales [es] cuestiones generales εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2018 ¿Sigues interesado? [es] ¿Sigues interesado? εκφώνηση 1 ψήφοι
13/04/2018 desmentirse [es] desmentirse εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2018 gustaban [es] gustaban εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2018 165 [es] 165 εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2018 odiaban [es] odiaban εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2018 121 [es] 121 εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2018 amargamente [es] amargamente εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2018 en síntesis [es] en síntesis εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2018 en conclusión [es] en conclusión εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2018 discar el número [es] discar el número εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2018 volver a discar [es] volver a discar εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2018 345 [es] 345 εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2018 780 [es] 780 εκφώνηση 0 ψήφοι
10/02/2018 presentemos [es] presentemos εκφώνηση 0 ψήφοι
10/02/2018 Noya [es] Noya εκφώνηση 0 ψήφοι
10/02/2018 Envíame tu dirección. [es] Envíame tu dirección. εκφώνηση 0 ψήφοι
10/02/2018 Conozco la ciudad. [es] Conozco la ciudad. εκφώνηση 0 ψήφοι
14/01/2018 almorzar [es] almorzar εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2017 Che Guevara [es] Che Guevara εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2017 Agradezco [es] Agradezco εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2017 confiaran [es] confiaran εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2017 setenta y cinco [es] setenta y cinco εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2017 Lucía [es] Lucía εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2017 habichuela [es] habichuela εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2017 bucearas [es] bucearas εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2017 hedentina [es] hedentina εκφώνηση 0 ψήφοι