Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
12/07/2017 nave industrial [es] nave industrial εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 entidad contable [es] entidad contable εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 a jornada completa [es] a jornada completa εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 a tiempo pleno [es] a tiempo pleno εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 hacienda publica [es] hacienda publica εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 rendición de cuentas [es] rendición de cuentas εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 desplazar a codazos [es] desplazar a codazos εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 prima de emisión [es] prima de emisión εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 coeficiente de liquidez [es] coeficiente de liquidez εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 inversión del flujo [es] inversión del flujo εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 valores devengados [es] valores devengados εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 igualdad salarial [es] igualdad salarial εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 activo productivo [es] activo productivo εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 intereses devengados [es] intereses devengados εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 Oferta Pública de Adquisición [es] Oferta Pública de Adquisición εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2017 La Nación [es] La Nación εκφώνηση 0 ψήφοι
08/07/2017 Cardiff [es] Cardiff εκφώνηση 0 ψήφοι
08/07/2017 postura envarada [es] postura envarada εκφώνηση 1 ψήφοι
08/07/2017 postura tiesa [es] postura tiesa εκφώνηση 1 ψήφοι
08/07/2017 demando [es] demando εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2017 Castilla Y Leon [es] Castilla Y Leon εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2017 usáis [es] usáis εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2017 sancionadas [es] sancionadas εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2017 salir del armario [es] salir del armario εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2017 tirarse a la piscina [es] tirarse a la piscina εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2017 lanzarse a la piscina [es] lanzarse a la piscina εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2017 cobrar el paro [es] cobrar el paro εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2017 montar una reunión [es] montar una reunión εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2017 hacer una reunión [es] hacer una reunión εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2017 hacer un informe [es] hacer un informe εκφώνηση 0 ψήφοι