Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
11/03/2016 Chavanne [fr] Chavanne εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2016 à faible teneur en sucre [fr] à faible teneur en sucre εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2016 les magasins d'alimentation [fr] les magasins d'alimentation εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2016 les chiens ne sont pas admis [fr] les chiens ne sont pas admis εκφώνηση 0 ψήφοι
05/08/2014 Occitanie [fr] Occitanie εκφώνηση 0 ψήφοι
05/08/2014 Ravachol [fr] Ravachol εκφώνηση 0 ψήφοι
05/08/2014 Sylvain Chomet [fr] Sylvain Chomet εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 tonneaux [fr] tonneaux εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 sels [fr] sels εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 gazeuses [fr] gazeuses εκφώνηση 1 ψήφοι
22/05/2014 l'exportation [fr] l'exportation εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 paquets [fr] paquets εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 mariage de raison [fr] mariage de raison εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 l’étanchéité [fr] l’étanchéité εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 mouffettes [fr] mouffettes εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 canailles [fr] canailles εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 joyeuseté [fr] joyeuseté εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 1700 [fr] 1700 εκφώνηση 1 ψήφοι
22/05/2014 Jean-Michel Ribes [fr] Jean-Michel Ribes εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 nid de guêpes [fr] nid de guêpes εκφώνηση 1 ψήφοι
22/05/2014 multitudes [fr] multitudes εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 tournesols [fr] tournesols εκφώνηση 0 ψήφοι
22/05/2014 l’apéritif [fr] l’apéritif εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2014 vincent macaigne [fr] vincent macaigne εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2014 requin-marteau [fr] requin-marteau εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2014 livre de cuisine [fr] livre de cuisine εκφώνηση 2 ψήφοι
19/05/2014 jeter l'ancre [fr] jeter l'ancre εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2014 Pierre François Péron [fr] Pierre François Péron εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2014 gardien de phare [fr] gardien de phare εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2014 test de grossesse [fr] test de grossesse εκφώνηση 0 ψήφοι