Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
31/03/2011 cort [lmo] cort εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 travers [lmo] travers εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 squella [lmo] squella εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 dicember [lmo] dicember εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 tosa [lmo] tosa εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 canzon [lmo] canzon εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 malaa [lmo] malaa εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 fium [lmo] fium εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 sas [lmo] sas εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 svelt [lmo] svelt εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 anca [lmo] anca εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 mur [lmo] mur εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 disgrazia [lmo] disgrazia εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 Bon [lmo] Bon εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 lui [lmo] lui εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 venerdì [lmo] venerdì εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 formét [lmo] formét εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 [lmo] Dì εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 borosa [it] borosa εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 borraccina [it] borraccina εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 borraccio [it] borraccio εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 borrana [it] borrana εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 borratore [it] borratore εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 borratura [it] borratura εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 borsaio [it] borsaio εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 borsaiuolo [it] borsaiuolo εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 borsanerista [it] borsanerista εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 borzacchino [it] borzacchino εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 borsetto [it] borsetto εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 borzacchio [it] borzacchio εκφώνηση 0 ψήφοι