Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
23/12/2017 pedes [la] pedes εκφώνηση 0 ψήφοι
23/12/2017 glutea [la] glutea εκφώνηση 0 ψήφοι
23/12/2017 kaempferia karviflora [la] kaempferia karviflora εκφώνηση 0 ψήφοι
23/12/2017 petia [la] petia εκφώνηση 0 ψήφοι
23/12/2017 satani [la] satani εκφώνηση 0 ψήφοι
23/12/2017 restasse [la] restasse εκφώνηση 0 ψήφοι
23/12/2017 quolibetales [la] quolibetales εκφώνηση 0 ψήφοι
23/12/2017 Nostradamus [la] Nostradamus εκφώνηση 0 ψήφοι
23/12/2017 alcoholis [la] alcoholis εκφώνηση 1 ψήφοι
23/12/2017 alcohol [la] alcohol εκφώνηση 1 ψήφοι
31/03/2011 cort [lmo] cort εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 travers [lmo] travers εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 squella [lmo] squella εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 dicember [lmo] dicember εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 tosa [lmo] tosa εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 canzon [lmo] canzon εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 malaa [lmo] malaa εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 fium [lmo] fium εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 sas [lmo] sas εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 svelt [lmo] svelt εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 anca [lmo] anca εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 mur [lmo] mur εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 disgrazia [lmo] disgrazia εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 Bon [lmo] Bon εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 lui [lmo] lui εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 venerdì [lmo] venerdì εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 formét [lmo] formét εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 [lmo] Dì εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 borosa [it] borosa εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 borraccina [it] borraccina εκφώνηση 0 ψήφοι