Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
28/02/2012 preparatorio [es] preparatorio εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 bancario [es] bancario εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
28/02/2012 código [es] código εκφώνηση 1 ψήφοι
28/02/2012 silogismo [es] silogismo εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
28/02/2012 nacionalismo [es] nacionalismo εκφώνηση -1 ψήφοι
28/02/2012 unilateralidad [es] unilateralidad εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 esternocleidomastoideo [es] esternocleidomastoideo εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 internacionalización [es] internacionalización εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 electroencefalograma [es] electroencefalograma εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 moralidad [es] moralidad εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 pacta sunt servanda [la] pacta sunt servanda εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 categórico [es] categórico εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 imputación [es] imputación εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 indivisibilidad [es] indivisibilidad εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 heteronomía [es] heteronomía εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 diferido [es] diferido εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 convención [es] convención εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 disciplinario [es] disciplinario εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 pretensor [es] pretensor εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 condicionado [es] condicionado εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 dominativo [es] dominativo εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 consuetudinario [es] consuetudinario εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 instrumental [es] instrumental εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 sustitución [es] sustitución εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 socialmente [es] socialmente εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 convencionalismo [es] convencionalismo εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 retroactividad [es] retroactividad εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 territorialidad [es] territorialidad εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
28/02/2012 filológico [es] filológico εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 inexistencia [es] inexistencia εκφώνηση 0 ψήφοι