Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
28/02/2012 incoercible [es] incoercible εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 incoercibilidad [es] incoercibilidad εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 inferencia [es] inferencia εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 bilateralidad [es] bilateralidad εκφώνηση 0 ψήφοι
28/02/2012 exegético [es] exegético εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 normatividad [es] normatividad εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 amenamente [es] amenamente εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 Xoloitzcuintle [es] Xoloitzcuintle εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 estadía [es] estadía εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 minucioso [es] minucioso εκφώνηση 1 ψήφοι
27/02/2012 dactiloscopía [es] dactiloscopía εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 endocrinóloga [es] endocrinóloga εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 cereza [es] cereza εκφώνηση -1 ψήφοι
27/02/2012 allegar [es] allegar εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 exuberancia [es] exuberancia εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 hacendoso [es] hacendoso εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 disipar [es] disipar εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 diplomacia [es] diplomacia εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 Haroldo [es] Haroldo εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 Valencia [es] Valencia εκφώνηση -1 ψήφοι
27/02/2012 estevado [es] estevado εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 típula [es] típula εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 Güero [es] Güero εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 cenzontle [es] cenzontle εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 corusca [es] corusca εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 demodé [es] demodé εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 matacán [es] matacán εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 Henrique Capriles Radonski [es] Henrique Capriles Radonski εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 Geofredo [es] Geofredo εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 boutique [es] boutique εκφώνηση 0 ψήφοι