Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
30/04/2015 koordinált [hu] koordinált εκφώνηση 0 ψήφοι
30/04/2015 szundikálás [hu] szundikálás εκφώνηση 0 ψήφοι
30/04/2015 szökőmásodperc [hu] szökőmásodperc εκφώνηση 0 ψήφοι
30/04/2015 nanoszekundum [hu] nanoszekundum εκφώνηση 0 ψήφοι
30/04/2015 szunyókálás [hu] szunyókálás εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2011 regős [hu] regős εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2011 árva [hu] árva εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2011 Újváry János [hu] Újváry János εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2011 blabla [hu] blabla εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2011 Megyery [hu] Megyery εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2011 Thurzó György [hu] Thurzó György εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2011 Jó Ilona [hu] Jó Ilona εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2011 Nádasdy Ferenc [hu] Nádasdy Ferenc εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/03/2010 üdvözlöm [hu] üdvözlöm εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2010 narancssárga [hu] narancssárga εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/01/2010 Birmingham [hu] Birmingham εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2010 Bahrain [hu] Bahrain εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2010 Andorra [hu] Andorra εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2010 Barbados [hu] Barbados εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2010 Brunei [hu] Brunei εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2010 Arábia [hu] Arábia εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2010 Angola [hu] Angola εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2010 Albánia [hu] Albánia εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2010 turbina [hu] turbina εκφώνηση 1 ψήφοι
29/01/2010 Algéria [hu] Algéria εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2010 Argentína [hu] Argentína εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2010 Burundi [hu] Burundi εκφώνηση 1 ψήφοι
29/01/2010 Bern [hu] Bern εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2010 Bagdad [hu] Bagdad εκφώνηση 0 ψήφοι
29/01/2010 Plútó [hu] Plútó εκφώνηση 0 ψήφοι