Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
17/11/2017 Quarr Abbey [en] Quarr Abbey εκφώνηση 0 ψήφοι
27/10/2017 alrewas [en] alrewas εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2015 Irchester [en] Irchester εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2015 Mariamne [en] Mariamne εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2015 Terre Verte [en] Terre Verte εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2015 Rosinante [en] Rosinante εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2015 Thomas Bewick [en] Thomas Bewick εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2015 Omar Khayyám [en] Omar Khayyám εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2015 tautosyllabic [en] tautosyllabic εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2015 cystic artery [en] cystic artery εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2015 ice sheet [en] ice sheet εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2015 Ianding [en] Ianding εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2015 Deborah Kerr [en] Deborah Kerr εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2015 potholder [en] potholder εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2015 Paul Robeson [en] Paul Robeson εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2015 deiform [en] deiform εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2015 Frank Horsfall [en] Frank Horsfall εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2015 Duolingo [en] Duolingo εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2015 planners [en] planners εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2015 cross-references [en] cross-references εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2015 cross-referenced [en] cross-referenced εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2015 start [en] start εκφώνηση 1 ψήφοι
20/07/2015 inconspicuousness [en] inconspicuousness εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2015 Isbister [en] Isbister εκφώνηση 0 ψήφοι
25/06/2015 Scone [en] Scone εκφώνηση -1 ψήφοι
13/04/2015 Yeo [en] Yeo εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2015 bona fide [en] bona fide εκφώνηση 1 ψήφοι
13/04/2015 sergeant [en] sergeant εκφώνηση 1 ψήφοι
13/04/2015 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2015 fleur de lys [en] fleur de lys εκφώνηση 0 ψήφοι