Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
05/11/2011 delilenmek [tr] delilenmek εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 himaye [tr] himaye εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 bükülmek [tr] bükülmek εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/11/2011 görünür [tr] görünür εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 eşmek [tr] eşmek εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/11/2011 grev [tr] grev εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/11/2011 harekât [tr] harekât εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 çözmek [tr] çözmek εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 hür [tr] hür εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 gibisi [tr] gibisi εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 gümbürtü [tr] gümbürtü εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/11/2011 hiddetli [tr] hiddetli εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 aranjman [tr] aranjman εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 gaddar [tr] gaddar εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 giyecek [tr] giyecek εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 barmen [tr] barmen εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 gül [tr] gül εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/11/2011 alerjik [tr] alerjik εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/11/2011 enselemek [tr] enselemek εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 elhamdülillâh [tr] elhamdülillâh εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/11/2011 hikâye [tr] hikâye εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 ifrat [tr] ifrat εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 başhekim [tr] başhekim εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 düşmek [tr] düşmek εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 geliş [tr] geliş εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 imalı [tr] imalı εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 gıpta [tr] gıpta εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 edinmek [tr] edinmek εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 efkârlanmak [tr] efkârlanmak εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 genişlemek [tr] genişlemek εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές