Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
05/11/2011 espri [tr] espri εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 emisyon [tr] emisyon εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 duyuru [tr] duyuru εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 bonfile [tr] bonfile εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 benzinlik [tr] benzinlik εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 duyarsız [tr] duyarsız εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 alışkın [tr] alışkın εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 ısınma [tr] ısınma εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 içtima [tr] içtima εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 ekstrem [tr] ekstrem εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 dok [tr] dok εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 hasis [tr] hasis εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 aşağısı [tr] aşağısı εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 asık [tr] asık εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 hoşnutsuzluk [tr] hoşnutsuzluk εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 hileli [tr] hileli εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 güncellik [tr] güncellik εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 garaz [tr] garaz εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 hususî [tr] hususî εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 göstermek [tr] göstermek εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 hıçkırık [tr] hıçkırık εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 baloncu [tr] baloncu εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 hap [tr] hap εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 azgınlaşmak [tr] azgınlaşmak εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 çekiş [tr] çekiş εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 hacet [tr] hacet εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 gittikçe [tr] gittikçe εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 gündüzleri [tr] gündüzleri εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 biyolog [tr] biyolog εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 merkezcil alan [tr] merkezcil alan εκφώνηση 0 ψήφοι