Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
31/05/2009 acecho [es] acecho εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/05/2009 achaparrado [es] achaparrado εκφώνηση 0 ψήφοι
31/05/2009 achacable [es] achacable εκφώνηση 0 ψήφοι
31/05/2009 agarrotarse [es] agarrotarse εκφώνηση 0 ψήφοι
31/05/2009 agotado [es] agotado εκφώνηση 0 ψήφοι
31/05/2009 aplazamiento [es] aplazamiento εκφώνηση 0 ψήφοι
31/05/2009 cogotazo [es] cogotazo εκφώνηση 0 ψήφοι
31/05/2009 agazaparse [es] agazaparse εκφώνηση 0 ψήφοι
31/05/2009 agobiante [es] agobiante εκφώνηση 0 ψήφοι
31/05/2009 burgomaestre [es] burgomaestre εκφώνηση 0 ψήφοι
31/05/2009 apesadumbrar [es] apesadumbrar εκφώνηση 0 ψήφοι
31/05/2009 abrigarse [es] abrigarse εκφώνηση 0 ψήφοι
31/05/2009 bamboleo [es] bamboleo εκφώνηση 0 ψήφοι
31/05/2009 apenar [es] apenar εκφώνηση 0 ψήφοι
31/05/2009 burocrático [es] burocrático εκφώνηση 0 ψήφοι
31/05/2009 barranca [es] barranca εκφώνηση 0 ψήφοι
31/05/2009 barrabasada [es] barrabasada εκφώνηση 0 ψήφοι
31/05/2009 bloquear [es] bloquear εκφώνηση 1 ψήφοι
23/05/2009 cien [es] cien εκφώνηση -1 ψήφοι
21/05/2009 castigo [es] castigo εκφώνηση -1 ψήφοι
21/05/2009 inmediata [es] inmediata εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2009 hechos [es] hechos εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2009 evidente [es] evidente εκφώνηση 2 ψήφοι
21/05/2009 detenidos [es] detenidos εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2009 liberados [es] liberados εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2009 decretaba [es] decretaba εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2009 sentados [es] sentados εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2009 fiscal [es] fiscal εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2009 imputaba [es] imputaba εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2009 cargos [es] cargos εκφώνηση 0 ψήφοι