Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
06/03/2012 白樺 [ja] 白樺 εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2012 伸縮 [ja] 伸縮 εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2012 骨盤 [ja] 骨盤 εκφώνηση 0 ψήφοι
26/01/2012 狂言 [ja] 狂言 εκφώνηση 0 ψήφοι
26/01/2012 小鼓 [ja] 小鼓 εκφώνηση 0 ψήφοι
26/01/2012 変人 [ja] 変人 εκφώνηση 0 ψήφοι
26/01/2012 消費税 [ja] 消費税 εκφώνηση 0 ψήφοι
26/01/2012 マーティン [ja] マーティン εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
26/01/2012 Yellow Magic Orchestra [ja] Yellow Magic Orchestra εκφώνηση 0 ψήφοι
26/01/2012 国賊 [ja] 国賊 εκφώνηση 0 ψήφοι
26/01/2012 非対称 [ja] 非対称 εκφώνηση 0 ψήφοι
26/01/2012 セル画 [ja] セル画 εκφώνηση 0 ψήφοι
26/01/2012 構文 [ja] 構文 εκφώνηση 0 ψήφοι
26/01/2012 平清盛 [ja] 平清盛 εκφώνηση 0 ψήφοι
26/01/2012 浄瑠璃 [ja] 浄瑠璃 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/01/2012 開高 健 [ja] 開高 健 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/01/2012 yaeba [ja] yaeba εκφώνηση 0 ψήφοι
24/01/2012 Bifun no Itamemono [ja] Bifun no Itamemono εκφώνηση 1 ψήφοι
24/01/2012 ゲームセンター [ja] ゲームセンター εκφώνηση 0 ψήφοι
24/01/2012 Shiromi-no-Sakana no Mushimono [ja] Shiromi-no-Sakana no Mushimono εκφώνηση 0 ψήφοι
24/01/2012 Tatebe Ryotai [ja] Tatebe Ryotai εκφώνηση 0 ψήφοι
24/01/2012 Saito Hitoshi [ja] Saito Hitoshi εκφώνηση 0 ψήφοι
24/01/2012 Masaki Yoshimi [ja] Masaki Yoshimi εκφώνηση 0 ψήφοι