Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
05/11/2012 wireless [en] wireless εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2012 chafed [en] chafed εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2012 frustrate [en] frustrate εκφώνηση 1 ψήφοι
03/11/2012 tapioca [en] tapioca εκφώνηση 0 ψήφοι
03/11/2012 consummate (adjective) [en] consummate (adjective) εκφώνηση 1 ψήφοι
03/11/2012 consummate (verb) [en] consummate (verb) εκφώνηση 0 ψήφοι
03/11/2012 tantrum [en] tantrum εκφώνηση 1 ψήφοι
03/11/2012 crows [en] crows εκφώνηση 0 ψήφοι
03/11/2012 ironing [en] ironing εκφώνηση 0 ψήφοι
03/11/2012 Bag Enderby [en] Bag Enderby εκφώνηση 0 ψήφοι
03/11/2012 somersby [en] somersby εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/11/2012 Horncastle [en] Horncastle εκφώνηση 0 ψήφοι
03/11/2012 alliterate [en] alliterate εκφώνηση 0 ψήφοι
03/11/2012 sleeping [en] sleeping εκφώνηση 0 ψήφοι
03/11/2012 sense [en] sense εκφώνηση 1 ψήφοι
03/11/2012 please [en] please εκφώνηση 0 ψήφοι
03/11/2012 Paul [en] Paul εκφώνηση 1 ψήφοι
03/11/2012 tear [en] tear εκφώνηση 1 ψήφοι
03/11/2012 altercation [en] altercation εκφώνηση 2 ψήφοι
03/11/2012 reason [en] reason εκφώνηση 0 ψήφοι
03/11/2012 baffle [en] baffle εκφώνηση 0 ψήφοι
03/11/2012 vial [en] vial εκφώνηση 1 ψήφοι
03/11/2012 Loo [en] Loo εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
03/11/2012 turn [en] turn εκφώνηση 2 ψήφοι
03/11/2012 compost [en] compost εκφώνηση 0 ψήφοι
03/11/2012 can't [en] can't εκφώνηση 0 ψήφοι
03/11/2012 awkward [en] awkward εκφώνηση 2 ψήφοι
03/11/2012 obnoxious [en] obnoxious εκφώνηση -1 ψήφοι
03/11/2012 thrifty [en] thrifty εκφώνηση 0 ψήφοι
03/11/2012 thrift [en] thrift εκφώνηση 0 ψήφοι