Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
11/05/2009 следили [ru] следили εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2009 шпиона [ru] шпиона εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2009 механического [ru] механического εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2009 прикрепляли [ru] прикрепляли εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2009 выпускали [ru] выпускали εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2009 создавали [ru] создавали εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
11/05/2009 принимая [ru] принимая εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2009 ошибался [ru] ошибался εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2009 нормальным [ru] нормальным εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2009 крылась [ru] крылась εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2009 искусственных [ru] искусственных εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2009 подозревая [ru] подозревая εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2009 сколькими [ru] сколькими εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2009 выполняя [ru] выполняя εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2009 похожих [ru] похожих εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2009 искусная [ru] искусная εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2009 глупой [ru] глупой εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2009 умную [ru] умную εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2009 андроидов [ru] андроидов εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2009 наделив [ru] наделив εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/05/2009 искусственного [ru] искусственного εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2009 дорос [ru] дорос εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2009 владели [ru] владели εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2009 техники [ru] техники εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2009 химических [ru] химических εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2009 горстки [ru] горстки εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2009 созданным [ru] созданным εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2009 андроидом [ru] андроидом εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2009 высится [ru] высится εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2009 андроиды [ru] андроиды εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές