Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
04/04/2009 покончить [ru] покончить εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 эгоизм [ru] эгоизм εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 противоположность [ru] противоположность εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 талант [ru] талант εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 неудачно [ru] неудачно εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 удасться [ru] удасться εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 замысел [ru] замысел εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 феодализм [ru] феодализм εκφώνηση -1 ψήφοι
04/04/2009 туговато [ru] туговато εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 джин [ru] джин εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 заговорщически [ru] заговорщически εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 новоселье [ru] новоселье εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 срубить [ru] срубить εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 стройные [ru] стройные εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 неоспоримое [ru] неоспоримое εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 успехи [ru] успехи εκφώνηση -1 ψήφοι
04/04/2009 приспосабливаться [ru] приспосабливаться εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 превосходство [ru] превосходство εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 лучник [ru] лучник εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 изобретатель [ru] изобретатель εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 лестница [ru] лестница εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 нередко [ru] нередко εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 горечь [ru] горечь εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 происходящее [ru] происходящее εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 андроид [ru] андроид εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 основы [ru] основы εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 становление [ru] становление εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 возложить [ru] возложить εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 повседневно [ru] повседневно εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 размах [ru] размах εκφώνηση 0 ψήφοι