Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
05/04/2009 почувствует [ru] почувствует εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 осознав [ru] осознав εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 оставаясь [ru] оставаясь εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 работающей [ru] работающей εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 ценную [ru] ценную εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 бесспорным [ru] бесспорным εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 пробудился [ru] пробудился εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 верного [ru] верного εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 переходящая [ru] переходящая εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 возможностях [ru] возможностях εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 моменту [ru] моменту εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 запечатлена [ru] запечатлена εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 наследственная [ru] наследственная εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 пробудились [ru] пробудились εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 даре [ru] даре εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 храним [ru] храним εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 сосуда [ru] сосуда εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 перелили [ru] перелили εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 возрасте [ru] возрасте εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 подлинному [ru] подлинному εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 забываете [ru] забываете εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 используемое [ru] используемое εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 развитое [ru] развитое εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 просветите [ru] просветите εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 слушающих [ru] слушающих εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 открытиям [ru] открытиям εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 разрабатываем [ru] разрабатываем εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 отправную [ru] отправную εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 тамошних [ru] тамошних εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2009 слушанием [ru] слушанием εκφώνηση 0 ψήφοι