Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
04/04/2009 военный [ru] военный εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 торговля [ru] торговля εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/04/2009 обнажить [ru] обнажить εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 ливень [ru] ливень εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/04/2009 президент [ru] президент εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/04/2009 отрезок [ru] отрезок εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/04/2009 повнимательнее [ru] повнимательнее εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 обеих [ru] обеих εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 поза [ru] поза εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 война [ru] война εκφώνηση -1 ψήφοι
04/04/2009 покупать [ru] покупать εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 гибель [ru] гибель εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 угроза [ru] угроза εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 радиоприёмник [ru] радиоприёмник εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 дочь [ru] дочь εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 качаться [ru] качаться εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 прогноз [ru] прогноз εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 участь [ru] участь εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 школьники [ru] школьники εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 суметь [ru] суметь εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 оборот [ru] оборот εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 девица [ru] девица εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 возненавидеть [ru] возненавидеть εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 безлюдный [ru] безлюдный εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 тщетно [ru] тщетно εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 южный [ru] южный εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2009 зеркало [ru] зеркало εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/04/2009 лететь [ru] лететь εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/04/2009 осваивать [ru] осваивать εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/04/2009 бесконечное [ru] бесконечное εκφώνηση 0 ψήφοι