Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
01/03/2012 sparti [scn] sparti εκφώνηση 0 ψήφοι
01/03/2012 de Nobili [it] de Nobili εκφώνηση 0 ψήφοι
01/03/2012 Martin Scorsese [it] Martin Scorsese εκφώνηση 0 ψήφοι
01/03/2012 Robert de Nobili [it] Robert de Nobili εκφώνηση 0 ψήφοι
01/03/2012 Consorzio del Formaggio [it] Consorzio del Formaggio εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 spartiri [scn] spartiri εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 struppiari [scn] struppiari εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 gnutticari [scn] gnutticari εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 pici (snc) [scn] pici (snc) εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 mussu [scn] mussu εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 vuscari [scn] vuscari εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 affruntarisi [scn] affruntarisi εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 affruntusu [scn] affruntusu εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 carusu [scn] carusu εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 principiari [scn] principiari εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 tila (snc) [scn] tila (snc) εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 spurtusari [scn] spurtusari εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 rimunnari [scn] rimunnari εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 pruvulazzu [scn] pruvulazzu εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 cantunera [scn] cantunera εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 susirisi [scn] susirisi εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 sanari [scn] sanari εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 fezza [scn] fezza εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 nenti [scn] nenti εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 pacinziusu [scn] pacinziusu εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 ammucciuni [scn] ammucciuni εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 putia [scn] putia εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 vastedda [scn] vastedda εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 citrignu [scn] citrignu εκφώνηση 0 ψήφοι
27/02/2012 dammusu [scn] dammusu εκφώνηση 0 ψήφοι