Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
10/07/2010 hollandsk [da] hollandsk εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 hollænder [da] hollænder εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 belgisk [da] belgisk εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 flamsk [da] flamsk εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 færøsk [da] færøsk εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 grønlandsk [da] grønlandsk εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 amerikansk [da] amerikansk εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 amerikaner [da] amerikaner εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 canadisk [da] canadisk εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 canadier [da] canadier εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 italiensk [da] italiensk εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 Italiener [da] Italiener εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 schweizisk [da] schweizisk εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 rætoromansk [da] rætoromansk εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 slovensk [da] slovensk εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 slovener [da] slovener εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 kroatisk [da] kroatisk εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 kroat [da] kroat εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 græsk [da] græsk εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
10/07/2010 græker [da] græker εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 ukrainsk [da] ukrainsk εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 ukrainer [da] ukrainer εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 karelsk [da] karelsk εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 livisk [da] livisk εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 kasjubisk [da] kasjubisk εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 sorbisk [da] sorbisk εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 tjekkisk [da] tjekkisk εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 slovakisk [da] slovakisk εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 tjekke [da] tjekke εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2010 rumæner [da] rumæner εκφώνηση 0 ψήφοι