Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ψήφοι
28/01/2022
Annemette εκφώνηση
Annemette [da] 0 ψήφοι
28/01/2022
Maibritt εκφώνηση
Maibritt [da] 0 ψήφοι
28/01/2022
Flemming εκφώνηση
Flemming [da] 0 ψήφοι
28/01/2022
udspionere εκφώνηση
udspionere [da] 0 ψήφοι
28/01/2022
Højbro Plads εκφώνηση
Højbro Plads [da] 0 ψήφοι
28/01/2022
Hun havde aldrig været ude for noget så grusomt εκφώνηση
Hun havde aldrig været ude for noget så grusomt [da] 0 ψήφοι
28/01/2022
rønnebærrene εκφώνηση
rønnebærrene [da] 0 ψήφοι
28/01/2022
Lige rundt om hjørnet εκφώνηση
Lige rundt om hjørnet [da] 0 ψήφοι
28/01/2022
Slå katten af tønden εκφώνηση
Slå katten af tønden [da] 0 ψήφοι
28/01/2022
Tak skal du have εκφώνηση
Tak skal du have [da] 0 ψήφοι
28/01/2022
Der er ingen vej udenom εκφώνηση
Der er ingen vej udenom [da] 0 ψήφοι
28/01/2022
fjernstyret bil εκφώνηση
fjernstyret bil [da] 0 ψήφοι
28/01/2022
Jeg takker også dig εκφώνηση
Jeg takker også dig [da] 0 ψήφοι
08/10/2021
Trine Bramsen εκφώνηση
Trine Bramsen [da] 0 ψήφοι
08/10/2021
Jens Elbøl εκφώνηση
Jens Elbøl [da] 0 ψήφοι
08/10/2021
miraklet, mirakler, miraklerne εκφώνηση
miraklet, mirakler, miraklerne [da] 0 ψήφοι
08/10/2021
stolt af εκφώνηση
stolt af [da] 0 ψήφοι
08/10/2021
ondulere εκφώνηση
ondulere [da] 0 ψήφοι
08/10/2021
at sy - syg - syv εκφώνηση
at sy - syg - syv [da] 0 ψήφοι
08/10/2021
Aristoteles εκφώνηση
Aristoteles [da] 0 ψήφοι
08/10/2021
hæklede εκφώνηση
hæklede [da] 0 ψήφοι
08/10/2021
sylte εκφώνηση
sylte [da] 0 ψήφοι
08/10/2021
jeg har hørt εκφώνηση
jeg har hørt [da] 0 ψήφοι
08/10/2021
Per Kragh Møller εκφώνηση
Per Kragh Møller [da] 0 ψήφοι
08/10/2021
teltet εκφώνηση
teltet [da] 0 ψήφοι
08/10/2021
Christian Nørgaard εκφώνηση
Christian Nørgaard [da] 0 ψήφοι
08/10/2021
patina εκφώνηση
patina [da] 0 ψήφοι
08/10/2021
barnefastholdelsesanordningen εκφώνηση
barnefastholdelsesanordningen [da] 0 ψήφοι
08/10/2021
ådslet εκφώνηση
ådslet [da] 0 ψήφοι
08/10/2021
ådsel εκφώνηση
ådsel [da] 0 ψήφοι