Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
08/06/2012 betacyanin [en] betacyanin εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2012 midazolam [en] midazolam εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2012 oxycodone [en] oxycodone εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2012 amphetamine [en] amphetamine εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2012 promethazine [en] promethazine εκφώνηση 0 ψήφοι
08/06/2012 vehement [en] vehement εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 diphenhydramine [en] diphenhydramine εκφώνηση 0 ψήφοι
30/05/2012 economics [en] economics εκφώνηση 0 ψήφοι
30/05/2012 countenance [en] countenance εκφώνηση 1 ψήφοι
30/05/2012 conciliate [en] conciliate εκφώνηση 2 ψήφοι
30/05/2012 brigadier [en] brigadier εκφώνηση 0 ψήφοι
30/05/2012 drearily [en] drearily εκφώνηση 0 ψήφοι
30/05/2012 reverberation [en] reverberation εκφώνηση 1 ψήφοι
30/05/2012 laggard [en] laggard εκφώνηση 0 ψήφοι
30/05/2012 retribution [en] retribution εκφώνηση 0 ψήφοι
30/05/2012 pompous [en] pompous εκφώνηση 1 ψήφοι
30/05/2012 melancholy [en] melancholy εκφώνηση 0 ψήφοι
30/05/2012 sexy [en] sexy εκφώνηση 0 ψήφοι
30/05/2012 illuminati [en] illuminati εκφώνηση -1 ψήφοι
30/05/2012 draught [en] draught εκφώνηση 1 ψήφοι
30/05/2012 languor [en] languor εκφώνηση 0 ψήφοι
30/05/2012 souse [en] souse εκφώνηση 1 ψήφοι
30/05/2012 debauch [en] debauch εκφώνηση 1 ψήφοι
30/05/2012 colloquialism [en] colloquialism εκφώνηση 0 ψήφοι
30/05/2012 ethereal [en] ethereal εκφώνηση 0 ψήφοι
30/05/2012 phosphorescent [en] phosphorescent εκφώνηση 0 ψήφοι
30/05/2012 gamin [en] gamin εκφώνηση 0 ψήφοι
30/05/2012 dysuria [en] dysuria εκφώνηση 0 ψήφοι
30/05/2012 gesticulate [en] gesticulate εκφώνηση 0 ψήφοι
30/05/2012 adroitly [en] adroitly εκφώνηση 0 ψήφοι