Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
02/10/2012 trafik [tr] trafik εκφώνηση 0 ψήφοι
02/10/2012 çifte kumrular [tr] çifte kumrular εκφώνηση 0 ψήφοι
02/10/2012 Uludağ [tr] Uludağ εκφώνηση 0 ψήφοι
02/10/2012 sergüzeşt [tr] sergüzeşt εκφώνηση 0 ψήφοι
02/10/2012 vergi numarası [tr] vergi numarası εκφώνηση 0 ψήφοι
02/10/2012 fehim [tr] fehim εκφώνηση 0 ψήφοι
02/10/2012 Kız Kulesi [tr] Kız Kulesi εκφώνηση 0 ψήφοι
02/10/2012 Sağlık Bakanlığı [tr] Sağlık Bakanlığı εκφώνηση 0 ψήφοι
02/10/2012 fellik fellik [tr] fellik fellik εκφώνηση 0 ψήφοι
02/10/2012 zurna gibi [tr] zurna gibi εκφώνηση 0 ψήφοι
02/10/2012 Zülfikar [tr] Zülfikar εκφώνηση 0 ψήφοι