Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
26/11/2013 Mars [fr] Mars εκφώνηση 1 ψήφοι
26/11/2013 Aix [fr] Aix εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 j'associai [fr] j'associai εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'allie [fr] s'allie εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 m'allie [fr] m'allie εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'alliant [fr] s'alliant εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 t'allies [fr] t'allies εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'allient [fr] s'allient εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 m'alliai [fr] m'alliai εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 t'allias [fr] t'allias εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'allia [fr] s'allia εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 alsaciens [fr] alsaciens εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'allièrent [fr] s'allièrent εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 m'alliais [fr] m'alliais εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 t'alliais [fr] t'alliais εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'alliait [fr] s'alliait εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'alliaient [fr] s'alliaient εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 m'allierai [fr] m'allierai εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 t'allieras [fr] t'allieras εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'alliera [fr] s'alliera εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'allieront [fr] s'allieront εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 m'alliasse [fr] m'alliasse εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 t'alliasses [fr] t'alliasses εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'alliât [fr] s'alliât εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'alliassent [fr] s'alliassent εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 m'allierais [fr] m'allierais εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 t'allierais [fr] t'allierais εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'allierait [fr] s'allierait εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'allieraient [fr] s'allieraient εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 allie-toi [fr] allie-toi εκφώνηση 0 ψήφοι