Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
26/11/2013 allions-nous [fr] allions-nous εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 alliez-vous [fr] alliez-vous εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'associent [fr] s'associent εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 associez-vous [fr] associez-vous εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 une douche [fr] une douche εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'associant [fr] s'associant εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'être [fr] s'être εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 m'associe [fr] m'associe εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 t'associes [fr] t'associes εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 m'associais [fr] m'associais εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 t'associas [fr] t'associas εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 m'associai [fr] m'associai εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'associe [fr] s'associe εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'associa [fr] s'associa εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 tondre la pelouse [fr] tondre la pelouse εκφώνηση 1 ψήφοι
26/11/2013 t'associais [fr] t'associais εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'associait [fr] s'associait εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 m'associerai [fr] m'associerai εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 t'associeras [fr] t'associeras εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'associera [fr] s'associera εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'associeront [fr] s'associeront εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 m'étais [fr] m'étais εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 t'étais [fr] t'étais εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'étaient [fr] s'étaient εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 m'associasse [fr] m'associasse εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 t'associasses [fr] t'associasses εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'associât [fr] s'associât εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 s'associassent [fr] s'associassent εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 m'associerais [fr] m'associerais εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2013 t'associerais [fr] t'associerais εκφώνηση 0 ψήφοι