Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
20/07/2013 activé [fr] activé εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2013 messages [fr] messages εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2013 d'erreurs [fr] d'erreurs εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2013 code PUK [fr] code PUK εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2013 tapez [fr] tapez εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2013 débloquez [fr] débloquez εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2013 d'insertions [fr] d'insertions εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2013 recommencez [fr] recommencez εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2013 d’éloges [fr] d’éloges εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2013 l'éloge [fr] l'éloge εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2013 Il est midi [fr] Il est midi εκφώνηση 0 ψήφοι
05/07/2013 trucmuche [fr] trucmuche εκφώνηση 0 ψήφοι
05/07/2013 huître [fr] huître εκφώνηση 2 ψήφοι
05/07/2013 sax [fr] sax εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2013 corsé [fr] corsé εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2013 c'est ta sœur [fr] c'est ta sœur εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2013 c'est ici [fr] c'est ici εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2013 c'est la-bas [fr] c'est la-bas εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2013 C'est fini [fr] C'est fini εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2013 vrai ou faux [fr] vrai ou faux εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2013 gai comme un croque-mort [fr] gai comme un croque-mort εκφώνηση 1 ψήφοι
04/07/2013 c'est sûr [fr] c'est sûr εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2013 peut-on y entrer ? [fr] peut-on y entrer ? εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2013 l'escalier [fr] l'escalier εκφώνηση 1 ψήφοι
04/07/2013 terreaux [fr] terreaux εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2013 les jeux de l'exclusion [fr] les jeux de l'exclusion εκφώνηση 0 ψήφοι
02/07/2013 Roissybus [fr] Roissybus εκφώνηση 0 ψήφοι
02/07/2013 chargeur sur pneus [fr] chargeur sur pneus εκφώνηση 0 ψήφοι
02/07/2013 nichon [fr] nichon εκφώνηση 0 ψήφοι
02/07/2013 CloneZilla [fr] CloneZilla εκφώνηση 0 ψήφοι