Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
16/04/2012 fatigando [es] fatigando εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 concediendo [es] concediendo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 evaluador [es] evaluador εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 San Salvador de Jujuy [es] San Salvador de Jujuy εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 arbitrado [es] arbitrado εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 juzgarse [es] juzgarse εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 chocolatina [es] chocolatina εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 cigarrería [es] cigarrería εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 churrero [es] churrero εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 currusco [es] currusco εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 circunciso [es] circunciso εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 cimbel [es] cimbel εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 chollazo [es] chollazo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 cinabrio [es] cinabrio εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 cincelada [es] cincelada εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 cinturilla [es] cinturilla εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 yedra [es] yedra εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 arras [es] arras εκφώνηση 1 ψήφοι
16/04/2012 labiodental [es] labiodental εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 balompédica [es] balompédica εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 geomática [es] geomática εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 zampuzar [es] zampuzar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 bordado [es] bordado εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 férula [es] férula εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 gonococo [es] gonococo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 geométrica [es] geométrica εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 engranajes [es] engranajes εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 meningococo [es] meningococo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 deshilado [es] deshilado εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2012 borrelia [es] borrelia εκφώνηση 0 ψήφοι