Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
23/04/2011 Napperby [en] Napperby εκφώνηση -1 ψήφοι
23/04/2011 Seese [en] Seese εκφώνηση -1 ψήφοι
23/04/2011 vivacom [en] vivacom εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2011 William Saletan [en] William Saletan εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2011 Sweyn Forkbeard [en] Sweyn Forkbeard εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2011 Daintree [en] Daintree εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2011 quadrat [en] quadrat εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2011 Chalcot [en] Chalcot εκφώνηση -1 ψήφοι
23/04/2011 Straubing [en] Straubing εκφώνηση -1 ψήφοι
23/04/2011 yilgarn [en] yilgarn εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2011 Idony [en] Idony εκφώνηση -1 ψήφοι
23/04/2011 Margery Corbett Ashby [en] Margery Corbett Ashby εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2011 Dimbulah [en] Dimbulah εκφώνηση -1 ψήφοι
23/04/2011 ceramifiable [en] ceramifiable εκφώνηση -1 ψήφοι
23/04/2011 Wickepin [en] Wickepin εκφώνηση -1 ψήφοι
23/04/2011 Waindell [en] Waindell εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2011 Cystisis [en] Cystisis εκφώνηση -1 ψήφοι
23/04/2011 gal [en] gal εκφώνηση 0 ψήφοι
14/04/2011 solyss [en] solyss εκφώνηση 0 ψήφοι
14/04/2011 Stubbo [en] Stubbo εκφώνηση 0 ψήφοι
14/04/2011 Tonderburine [en] Tonderburine εκφώνηση -1 ψήφοι
14/04/2011 Tooraweenah [en] Tooraweenah εκφώνηση -1 ψήφοι
14/04/2011 Wallerawang [en] Wallerawang εκφώνηση -1 ψήφοι
14/04/2011 Toogoolawah [en] Toogoolawah εκφώνηση -1 ψήφοι
14/04/2011 hawt [en] hawt εκφώνηση -1 ψήφοι
10/04/2011 Zienia Merton [en] Zienia Merton εκφώνηση 0 ψήφοι
10/04/2011 squeamishly [en] squeamishly εκφώνηση 0 ψήφοι
06/04/2011 Terry Byrne [en] Terry Byrne εκφώνηση 0 ψήφοι
06/04/2011 CIS [en] CIS εκφώνηση -1 ψήφοι
06/04/2011 Daniel Breazale [en] Daniel Breazale εκφώνηση 0 ψήφοι