Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
03/10/2012 amfiteatr [pl] amfiteatr εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 nakarmić [pl] nakarmić εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 dowiadywać się [pl] dowiadywać się εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 obrady [pl] obrady εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 rufa [pl] rufa εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 wydrukować [pl] wydrukować εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 obłąkany [pl] obłąkany εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 wylądować [pl] wylądować εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 zniechęcać [pl] zniechęcać εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 profesja [pl] profesja εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 dreszcz [pl] dreszcz εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 twór [pl] twór εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 analfabeta [pl] analfabeta εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 Daleki Wschód [pl] Daleki Wschód εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 za pośrednictwem [pl] za pośrednictwem εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 wymówka [pl] wymówka εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 rubel [pl] rubel εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 spinka [pl] spinka εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 arytmetyczny [pl] arytmetyczny εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 dogodny [pl] dogodny εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 przeszukiwać [pl] przeszukiwać εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 olimpiada [pl] olimpiada εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 respekt [pl] respekt εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 Misa [pl] Misa εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 ogier [pl] ogier εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 organizator [pl] organizator εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 kaktus [pl] kaktus εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 bujać [pl] bujać εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 wpłynąć [pl] wpłynąć εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 dal [pl] dal εκφώνηση 0 ψήφοι