Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
01/06/2019 avklippning [sv] avklippning εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2019 rumsnyckel [sv] rumsnyckel εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2019 inopererad [sv] inopererad εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2019 arketypisk [sv] arketypisk εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2019 bandat [sv] bandat εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2019 Brandoné [sv] Brandoné εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2019 Lagomlandet [sv] Lagomlandet εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2019 morgonmöte [sv] morgonmöte εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2019 kvarka [sv] kvarka εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2019 kolsäcken [sv] kolsäcken εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2019 Taurusbergen [sv] Taurusbergen εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2019 Riksgatan [sv] Riksgatan εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2019 Filip Hjelmland [sv] Filip Hjelmland εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2019 Johan Schinkler [sv] Johan Schinkler εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2019 programvaruingenjör [sv] programvaruingenjör εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2019 Anders Bodegård [sv] Anders Bodegård εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2019 Lennert [sv] Lennert εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2019 griot [sv] griot εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2019 listeria [sv] listeria εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 ozonskikt [sv] ozonskikt εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 Fridleiv Ragnarsson [sv] Fridleiv Ragnarsson εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 sololjan [sv] sololjan εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 redskapsgymnastik [sv] redskapsgymnastik εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 guldmedaljörer [sv] guldmedaljörer εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 skullbroar [sv] skullbroar εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 vamptyp [sv] vamptyp εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 vamptyperna [sv] vamptyperna εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 vamptypen [sv] vamptypen εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 ängsbräsma [sv] ängsbräsma εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 Saipan [sv] Saipan εκφώνηση 0 ψήφοι