Μέλος:

pernys32

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους pernys32

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
12/11/2018 nedhuggna [sv] nedhuggna εκφώνηση 0 ψήφοι
12/11/2018 energiefterfrågan [sv] energiefterfrågan εκφώνηση 0 ψήφοι
12/11/2018 Oscarson [sv] Oscarson εκφώνηση 0 ψήφοι
12/11/2018 Tensiometer [sv] Tensiometer εκφώνηση 0 ψήφοι
12/11/2018 växtolja [sv] växtolja εκφώνηση 0 ψήφοι
12/11/2018 geotermisk [sv] geotermisk εκφώνηση 0 ψήφοι
12/11/2018 tidvattenenergi [sv] tidvattenenergi εκφώνηση 0 ψήφοι
12/11/2018 nybilda [sv] nybilda εκφώνηση 0 ψήφοι
12/11/2018 gutamål [sv] gutamål εκφώνηση 0 ψήφοι
12/11/2018 människobajs [sv] människobajs εκφώνηση 0 ψήφοι
12/11/2018 elding [sv] elding εκφώνηση 0 ψήφοι
12/11/2018 Neopren [sv] Neopren εκφώνηση 0 ψήφοι
10/11/2018 upplevt [sv] upplevt εκφώνηση 0 ψήφοι
10/11/2018 väteföreningar [sv] väteföreningar εκφώνηση 0 ψήφοι
10/11/2018 väteförening [sv] väteförening εκφώνηση 0 ψήφοι
10/11/2018 sedimentlager [sv] sedimentlager εκφώνηση 0 ψήφοι
10/11/2018 sotpartiklar [sv] sotpartiklar εκφώνηση 0 ψήφοι
10/11/2018 försurad [sv] försurad εκφώνηση 0 ψήφοι
10/11/2018 regrediera [sv] regrediera εκφώνηση 0 ψήφοι
10/11/2018 oljebolagen [sv] oljebolagen εκφώνηση 0 ψήφοι
10/11/2018 svårarbetade [sv] svårarbetade εκφώνηση 0 ψήφοι
10/11/2018 laborationer [sv] laborationer εκφώνηση 0 ψήφοι
10/11/2018 serpentinväg [sv] serpentinväg εκφώνηση 0 ψήφοι
10/11/2018 Kolkata [sv] Kolkata εκφώνηση 0 ψήφοι
10/11/2018 nybildningstakt [sv] nybildningstakt εκφώνηση 0 ψήφοι
10/11/2018 turistfälla [sv] turistfälla εκφώνηση 0 ψήφοι
10/11/2018 neolitisk [sv] neolitisk εκφώνηση 0 ψήφοι
10/11/2018 fregatten [sv] fregatten εκφώνηση 0 ψήφοι
10/11/2018 fregatter [sv] fregatter εκφώνηση 0 ψήφοι
10/11/2018 ryttla [sv] ryttla εκφώνηση 0 ψήφοι