Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
21/05/2019 hämsko [sv] hämsko εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 Kristoffer Axén [sv] Kristoffer Axén εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 Nygårds Karin Bengtsson [sv] Nygårds Karin Bengtsson εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 Pelle Perlefelt [sv] Pelle Perlefelt εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 Ulrika Wärmling [sv] Ulrika Wärmling εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 glosorna [sv] glosorna εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 glosor [sv] glosor εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 spökröst [sv] spökröst εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 rhotacism [sv] rhotacism εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 Karl-Mikael Syding [sv] Karl-Mikael Syding εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 Folke Tersman [sv] Folke Tersman εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 Ubuntu [sv] Ubuntu εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 feldiagnostiserad [sv] feldiagnostiserad εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 lanugo [sv] lanugo εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 kakelfog [sv] kakelfog εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2019 gelatinisering [sv] gelatinisering εκφώνηση 0 ψήφοι
05/05/2019 Skogbacka [sv] Skogbacka εκφώνηση 0 ψήφοι
05/05/2019 delskåra [sv] delskåra εκφώνηση 0 ψήφοι
05/05/2019 brytskåra [sv] brytskåra εκφώνηση 0 ψήφοι
05/05/2019 konfusorisk [sv] konfusorisk εκφώνηση 0 ψήφοι
05/05/2019 näspetning [sv] näspetning εκφώνηση 0 ψήφοι
05/05/2019 behövlig [sv] behövlig εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2019 Herodotos [sv] Herodotos εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2019 guaifenesin [sv] guaifenesin εκφώνηση 0 ψήφοι
03/05/2019 rollkonflikt [sv] rollkonflikt εκφώνηση 0 ψήφοι
01/05/2019 utjämning [sv] utjämning εκφώνηση 0 ψήφοι
01/05/2019 Moshultamåla [sv] Moshultamåla εκφώνηση 0 ψήφοι
01/05/2019 David Dencik [sv] David Dencik εκφώνηση 0 ψήφοι
01/05/2019 hybridisering [sv] hybridisering εκφώνηση 0 ψήφοι
01/05/2019 Godby [sv] Godby εκφώνηση 0 ψήφοι