Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
19/08/2019 slånbusken [sv] slånbusken εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 odonbuskarna [sv] odonbuskarna εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 odonbuskar [sv] odonbuskar εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 odonbusken [sv] odonbusken εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 marbuske [sv] marbuske εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 marbuskarna [sv] marbuskarna εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 marbuskar [sv] marbuskar εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 marbusken [sv] marbusken εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 bärbuskarna [sv] bärbuskarna εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 bärbuskar [sv] bärbuskar εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 bärbusken [sv] bärbusken εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 porsbuskar [sv] porsbuskar εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 porsbusken [sv] porsbusken εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 porsbuske [sv] porsbuske εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 nötbuskar [sv] nötbuskar εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 nötbusken [sv] nötbusken εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 porsbuskarna [sv] porsbuskarna εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 halvbusken [sv] halvbusken εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 halvbuske [sv] halvbuske εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 nötbuskarna [sv] nötbuskarna εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 trybusken [sv] trybusken εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 trybuske [sv] trybuske εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 halvbuskarna [sv] halvbuskarna εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 halvbuskar [sv] halvbuskar εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 småbuske [sv] småbuske εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 trybuskarna [sv] trybuskarna εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 småbusken [sv] småbusken εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 småbuskarna [sv] småbuskarna εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 småbuskar [sv] småbuskar εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 uranstråle [sv] uranstråle εκφώνηση 0 ψήφοι